ΔΙΣΑ: Πίνακας δομών «βοήθεια στο σπίτι» που επιλέχτηκαν


14-12-2009

Στο συνημμένο φάκελο τύπου zip θα βρείτε πέντε pdf έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της ΠΝΑ με τα οποία η υπηρεσία ενημερώνει φορείς και κοινό για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα επιλογής δομών «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αρχεία Νέου