Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για έργα βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμων


23-12-2009

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους να υποβάλουν πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τα συνημμένα έγγραφα

Αρχεία Νέου