Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ΕΔΑ (προσοχή - προθεσμία)


08-01-2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Προσοχή, η ανακοίνωση αφορά 5 στελέχη και δύο αναδόχους καθαριότητας και έχει προθεσμία (22.01.2010)

Αρχεία Νέου