Προκήρυξη για στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


12-01-2010

Καλούνται υπάλληλοι φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση ή μετακίνηση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.

Αρχεία Νέου