Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νότιου Αιγαίου είναι ένα από τα 24 Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Το Πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται με την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την άνοιξη του 2001 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Με συνολικό αναθεωρημένο προϋπολογισμό 566 εκ. € (εκ των οποίων 514 εκ. € αποτελούν δημόσια δαπάνη ενώ άλλα 52 εκ. € αναμένεται να συνεισφέρει ο ιδιωτικός τομέας) αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο Νότιο Αιγαίο -δηλαδή τις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησο. Επισημαίνεται ότι από τα 514 εκ. € της δημόσιας δαπάνης, τα 404 εκ. περίπου εισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα υπόλοιπα το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό γιατί το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου χρηματοδοτείται (κατά προσέγγιση) κατά 75% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το ελληνικό δημόσιο.

Ήδη σήμερα (Απρίλιος 2007) 616 έργα υποδομής και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των έργων θα πλησιάσει τελικά τα 650. Πολλά από αυτά περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης ίσων ευκαιριών (πχ. παιδικούς σταθμούς, μονάδες βοήθειας στο σπίτι κλπ.) ή ιδιωτικές επενδύσεις (πχ. εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, ίδρυση νέων κ.ά.).

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του Προγράμματος διαβάζοντας ένα πρόσφατο συνοπτικό σημείωμα (pdf) ή κατεβάστε το αναθεωρημένο Πρόγραμμα (pdf 2,8MB) όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο 2006.