Μέρος πρώτο: Τα βασικά
1. Τι είναι το Γ’ ΚΠΣ;
Εικονογράφηση: Τι είναι το Γ’ ΚΠΣ;
Τα -μάλλον οικεία στους περισσότερους- αρχικά «ΚΠΣ» σημαίνουν «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης» και αναφέρονται στο οικονομικό «πακέτο» με το οποίο χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο χιλιάδες δημόσια έργα, δράσεις και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλη τη χώρα. Το «Γ’» δεικνύει ότι η Ελλάδα υλοποιεί το τρίτο κατά σειρά Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008. Έχουν προηγηθεί το Α’ και το Β’ ΚΠΣ και πιο πριν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, που αποτέλεσαν ιστορικά το πρώτο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσο υποστήριξης της χώρας μας στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών της.
Προηγούμενο
Μέρος πρώτο: Τα βασικά
 1. Τι είναι το Γ’ ΚΠΣ;
 2. Τι είναι το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 3. Πού υλοποιείται το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 4. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 5. Πότε ολοκληρώνεται το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 6. Ποιες είναι οι κυριότερες προτεραιότητες του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 7. Ποιος υλοποιεί το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 8. Ποιος εποπτεύει την υλοποίηση του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 9. Τι σημαίνει ο όρος «απορρόφηση»;
 10. Τι είναι ο «κανόνας ν+2»;
Μέρος δεύτερο: Η υλοποίηση του ΠΕΠ
 1. Πώς επιλέγονται τα έργα του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 2. Πόσο χρόνο απαιτεί η ολοκλήρωση ενός έργου;
 3. Πώς ελέγχονται ποιοτικά τα έργα του ΠΕΠ;
 4. Πόσα έργα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 5. Μόνο χρηματοδοτούμενα από το ΠΕΠ έργα υλοποιούνται στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου;
Μέρος τρίτο: ΠΕΠ και Ευρωπαϊκή Ένωση
 1. Ποιος χρηματοδοτεί το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου;
 2. Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη του ΚΠΣ;
 3. Μόνο στην Ελλάδα υλοποιείται ΚΠΣ;
 4. Θα υπάρξει Δ’ ΚΠΣ;
 5. Τι είναι το Ταμείο Συνοχής και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες;