Όπως κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 εποπτεύεται από Επιτροπή Παρακολούθησης. Τα μέλη εκπροσωπούν φορείς του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, οι οποίοι σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος (Υπου, Περιφερειών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) και εκπροσώπους επαγγελματικών, συνδικαλιστικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και συλλόγων. Της Επιτροπής προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Γενικοί Γραμματείς των τριών Περιφερειών (Το 2008 πρόεδρος ήταν ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το 2009 ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το 2010 ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, κοκ.).

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να εκτιμήσει την πορεία του Προγράμματος, να δώσει κατευθύνσεις για τη βελτίωση των συνθηκών υλοποίησης, να επιφέρει τυχόν τροποποιήσεις στις προτεραιότητες του Προγράμματος κλπ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος συγκροτήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 5259/ΕΥΣ 602 / 05-02-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. Διαβάστε εδώ τη σύνθεσή της.

24 Οκτωβρίου 2012

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Κατεβάστε τον πλήρη φάκελο με τις εισηγήσεις και τους πίνακες της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο.
φάκελος 4ης Συν. ΕπΠα ΕΠ ΚΝΑ
αποφάσεις-συμπεράσματα (pdf)

24 Ιουνίου 2010

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Κατεβάστε τον πλήρη φάκελο με τις εισηγήσεις και τους πίνακες της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.
φάκελος συνεδρίασης (zip)
αποφάσεις-συμπεράσματα (pdf)

02 Απριλίου 2009

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Διαβάστε τις αποφάσεις - συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης που Προγράμματος κατά τη 2η συνεδρίασή της που έγινε στην Ερμούπολη στις 02.04.2009
απόφαση

27 Φεβρουαρίου 2008

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Διαβάστε τις αποφάσεις - συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης που Προγράμματος κατά την 1η συνεδρίασή της που έγινε στη Μυτιλήνη στις 27.02.2008
απόφαση