Πέρα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για το Νότιο Αιγαίο, στην Περιφέρειά μας θα υλοποιηθούν επίσης έργα και ενέργειες με χρηματοδότηση από Τομεακά Προγράμματα (προγράμματα δηλ. που υλοποιούνται με την ευθύνη υπουργείων και αφορούν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια). Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της ΕΥΣ (Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού) εκχώρησε στην ΕΔΑ Νότιου Αιγαίου 1,7 εκ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη λειτουργία υφισταμένων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Επίσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (μέσω της ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΑΑ), εκχώρησε 35 εκ. € για έργα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ κλπ.). Όλες οι εκχωρήσεις ανάλογου χαρακτήρα καθώς και οι σχετικές προσκλήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας.