Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα έγγραφα, τα οποία αφορούν την υλοποίηση του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2000-2006.

Πολλά έγγραφα ακόμα μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.