ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
22-07-2015 Παράταση ως τις 31/7/2015 στην πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
10-06-2015 Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
02-04-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναδόχου καθαρισμού γραφείων ΕΥΔ
01-04-2015 Πρόσκληση στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
25-02-2015 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαράζει στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων
13-02-2015 Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά
28-11-2014 Ολοκλήρωση διαβούλευσης και υποβολή ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
11-08-2014 Εθνική στρατηγική κατά της απάτης
25-07-2014 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
23-01-2014 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Eπιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
10-10-2013 Αύξηση προϋπολογισμών έργων ανάδειξης ιερού Ερεθιμίου Απόλλωνος Θεολόγου Ρόδου και αρχαίου οχυρού στη θέση Καστράκι ν. Αγαθονησίου
19-09-2013 Συνάντηση εργασίας για δράσεις καινοτομίας του αγροτικού τομέα στη Νάξο
04-09-2013 Ανάκληση Πρoσκλήσεων με α/α 17, 43 και 55
02-09-2013 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 51
02-09-2013 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 52
13-08-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 52
09-08-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 15
07-08-2013 Ανακοίνωση για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου "Ex ante αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020"
31-07-2013 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 15
03-07-2013 Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
25-06-2013 Διαγωνισμός φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου"
22-06-2013 Ανάκληση Πρόσκλησης με α/α 27
20-06-2013 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 52
18-06-2013 Ένταξη έργου «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω»
14-06-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 15
13-06-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 43
18-05-2013 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 15
13-05-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 14
13-05-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 17
07-05-2013 Οι εισηγήσεις του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020
26-04-2013 Ανάκληση Πρόσκλησης με α/α 42
11-04-2013 Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας
10-04-2013 Συνάντηση εργασίας για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης
08-04-2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 16 Απριλίου στη Σύρο
19-03-2013 Ανακοίνωση διαθέσιμων πόρων πρόσκλησης με α/α 27
19-03-2013 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 47
08-02-2013 Ένταξη 3 έργων για την προστασία του περιβάλλοντος στο νομό Δωδεκανήσου
08-02-2013 Ένταξη 3 έργων για την προστασία του περιβάλλοντος στο νομό Κυκλάδων
08-02-2013 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 9
22-01-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 27
22-01-2013 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 4
16-01-2013 Σύστημα Παρακολούθησης για τις απαλλοτριώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων
19-12-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 15
14-12-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 17
14-12-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 42
14-12-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 43
13-12-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 19
13-12-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 4
13-12-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 9
14-11-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 17
14-11-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 14
26-10-2012 Τροποποίηση Πρόσκλησης με α/α 47
25-09-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 27
29-08-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 40
29-08-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 14
29-08-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 43
29-08-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 9
06-08-2012 Διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου»
11-07-2012 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 35
03-07-2012 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 15
27-06-2012 Ένταξη έργων διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού
27-06-2012 Ένταξη Έργου Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Σορωνής Δήμου Ρόδου
19-06-2012 Ανακoίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 40
01-06-2012 Ανακoίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 4
01-06-2012 Kατάλογος προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
22-05-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 9
22-05-2012 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας πρόσκλησης με α/α 46 "ΤοπΣΑ"
17-05-2012 Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση με α/α 46 "ΤοπΣΑ"
16-05-2012 Ανακoίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 42
19-04-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 41
17-04-2012 Ένταξη έργου Ειδικού Σχολείου Νάξου
11-04-2012 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 39
27-03-2012 Ένταξη έργου προμήθειας συστημάτων προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου
27-03-2012 Έκδοση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ΤοπΣΑ
26-03-2012 Τροποποίηση της πρόσκλησης με α/α 27
09-03-2012 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 9
08-03-2012 Ένταξη έργου προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου
13-02-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 9
13-02-2012 Ένταξη έργων ΧΑΔΑ Μυκόνου και Τήνου
24-01-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 39
24-01-2012 Ανακοίνωση για τους διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 17
20-12-2011 Tροποποίηση πρόσκλησης με α/α 19
22-11-2011 τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 27
22-11-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 9
04-11-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 12
04-11-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 37
05-10-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 17
04-10-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 14
08-09-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 33
06-09-2011 Ένταξη 2 έργων εκπαίδευσης των Κυκλάδων
29-07-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 31 για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί» του Άξονα 10
14-06-2011 Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα έργα ΕΣΠΑ
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 4
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 14
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 15
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 32
10-06-2011 Ένταξη έργου «Αποκατάσταση - επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κω»
03-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 33
31-05-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης α/α 12
27-05-2011 Tροποποίηση πρόσκλησης με α/α 21
26-05-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 18
24-05-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 36
16-05-2011 Ανάκληση πρόσκλησης α/α 30
05-05-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης
28-04-2011 Έγκριση χρηματοδοτήσεων έργων
27-04-2011 Εντάξεις νέων έργων
26-04-2011 Έγκριση χρηματοδοτήσεων έργων και μελετών
28-03-2011 Έγκριση χρηματοδοτήσεων έργων
18-02-2011 Ενημέρωση για τη διαδικασία αποπληρωμής και ελέγχου δικαιολογητικών των έργων ΚΗΦΗ
11-02-2011 Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2010
04-02-2011 Ενημέρωση για τη διαδικασία αποπληρωμής και ελέγχου δικαιολογητικών των έργων Βοήθεια στο Σπίτι
23-12-2010 Ένταξη 3 έργων στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
13-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας "υπηρεσίες καθαριότητας"
03-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας σύμβουλος επιτόπιων επαληθεύσεων
03-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας σύμβουλοι υποστήριξης αξιολόγησης προτάσεων
03-12-2010 Σύμβουλος υποστήριξης Περιφέρειας για το ΠΔΕ
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις νέων πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
17-09-2010 Ανάθεση έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
06-09-2010 Τελική έκθεση εκτέλεσης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
16-04-2010 Κλείσιμο έργων ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 - Προθεσμία
16-04-2010 Τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών στα έργα που υλοποιήθηκαν από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
12-01-2010 Προκήρυξη για στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
14-12-2009 ΔΙΣΑ: Πίνακας δομών «βοήθεια στο σπίτι» που επιλέχτηκαν
03-11-2009 Οριστικοί πίνακες για ΚΗΦΗ και Βοήθεια στο Σπίτι
23-10-2009 Αποτελέσματα για Βοήθεια στο Σπίτι
23-10-2009 Ανάθεση έργου στην εταιρία unlimited trust
23-10-2009 Ανάθεση έργου στην εταιρία Polity ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Αιγαίο ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Ιαπετός ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Logotech ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Παπαστύλος και Συνέταιροι
22-10-2009 Αποτελέσματα για ΚΗΦΗ
14-10-2009 Ενημέρωση για εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης
14-10-2009 Ενημέρωση για εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης
14-10-2009 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης προσκλήσεων
13-10-2009 Αποτελέσματα Τεχνικών Προσφορών Βοήθεια στο Σπίτι & ΚΗΦΗ
07-10-2009 Ενημέρωση για εντάξεις έργων που επιφέρουν μείωση προϋπολογισμού
02-10-2009 Ενημέρωση για την εφαρμογή προτύπου ΕΛΟΤ περί διαχειριστικής επάρκειας
02-10-2009 Τρία έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
02-10-2009 Ολοκλήρωση έργων Ταμείου Συνοχής στη Σύρο
18-09-2009 Αποσφράγιση προσφορών για ΚΗΦΗ και Βοήθεια στο Σπίτι / Αποτελέσματα
08-09-2009 Oλοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών για το διαγωνισμό 07/2009 (ΚΗΦΗ)
03-09-2009 Πρόσκληση για θεματική ενότητα 46 (επεξεργασία υδάτων - λύματα) με τελικό δικαιούχο το Δήμο Ηρακλειδών
03-09-2009 Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους να υποστηρίξουν τη ΔΔΕ της Περιφέρειας (προσοχή - προθεσμία)
03-09-2009 Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους να εκπονήσουν εμπειρογνωμοσύνη (προσοχή - προθεσμία)
03-09-2009 Ανακοίνωση για αναζήτηση συμβούλου νομικής υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής (προσοχή - προθεσμία)
03-09-2009 Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους να υποστηρίξουν τη Διεύθυνση Σχεδιασμού ΠΝΑ στις δράσεις τουρ. προβολής (προσοχή - προθεσμία)
02-09-2009 Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα
21-08-2009 Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών για τη "Βοήθεια στο Σπίτι"
20-08-2009 Θετική αξιολόγηση έργου εκπαίδευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
14-08-2009 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον 6/2009 διεθνή διαγωνισμό ("Βοήθεια στο Σπίτι")
03-08-2009 Πρόσκληση προς Διεύθυνση Σχεδιασμού ΠΝΑ για την τουριστική προβολή
27-07-2009 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για μονάδες στήριξης ηλικιωμένων
27-07-2009 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ, αποκ. ΧΑΔΑ κ.ά.)
24-07-2009 Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για λιμενικά έργα στην Περιφέρειά μας
10-07-2009 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (προσοχή προθεσμία 24.7.2009) για ανάδειξη συμβούλου επικοινωνίας
10-07-2009 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (προσοχή προθεσμία 24.7.2009) για ανάδειξη συμβούλου ΔΙΣΑ
10-07-2009 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (προσοχή προθεσμία 27.7.2009) για ανάδειξη συμβούλου - εμπειρογνώμονα
10-07-2009 Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου για περιφερειακές - τοπικές οδούς στην Περιφέρειά μας
26-06-2009 Πρόσκληση για Βοήθεια στο Σπίτι (περιλαμβάνει διευκρινιστική ανακοίνωση για το ΦΠΑ)
08-05-2009 Χρηματοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ
15-04-2009 Υποδομές στον τομέα της υγείας: Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
08-04-2009 Αποφάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης ΠΕΠ και ΕΠΚΝΑ
26-03-2009 Φάκελος 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΚΝΑ
26-03-2009 Φάκελος 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ
26-03-2009 Χρήσιμα απολογιστικά έγγραφα για το ΠΕΠ (το πρόγραμμα "με μια ματιά" και πίνακας έργων)
18-03-2009 Πρόσκληση - Δελτίο Συμμετοχής για 2η συνεδρίαση Επιτρ. Παρακολούθησης ΕΠΚΝΑ
16-03-2009 Πρόσκληση - Δελτίο Συμμετοχής για 8η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου - Προσοχή, αλλαγή τόπου συνεδρίασης
11-03-2009 Πρόσκληση για υποδομές εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ / ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου)
27-02-2009 Νέα (4η) πρόσκληση για διαχειριστική επάρκεια
26-02-2009 Διαχειριστική επάρκεια σε δήμους Αφάντου - Λινδίων και ΔΕΥΑ Κω
26-02-2009 Πρόσκληση για έργα αποχέτευσης και για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
18-02-2009 Πρόσκληση για νέους γεωργούς
05-02-2009 Υπόδειγμα προγραμματικής σύμβασης
21-01-2009 Ενημερωτική ημερίδα για την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ
20-01-2009 Ανοιχτή η πρόσκληση για διαχειριστική επάρκεια φορέων
02-12-2008 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εντύπου (ημερολογίου 2009) - Προσοχή προθεσμία
12-11-2008 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραγωγή διαφημιστικού / ενημερωτικού σποτ - Προσοχή προθεσμία
24-09-2008 Δύο νέες προσκλήσεις (για Μονάδες Βοήθειας στο Σπίτι και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) καθώς και γνωστοποίηση για την πλήρη απορρόφηση πόρων ΕΚΤ
22-09-2008 Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου (ΕΓΤΠΕ-Π)
03-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 ενέργειες δημοσιότητας (εκδόσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων)
03-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο έργα που σχετίζονται με τα στερεά απόβλητα (μελέτη - σύμβουλος)
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου "κλεισίματος" έργων ΕΓΤΠΕ
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου "κλεισίματος" έργων που είναι ενταγμένα στους άξονες 1-4 του ΠΕΠ
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλων που θα υποστηρίξουν τις Νομ. Αυτ. της ΠΝΑ
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη ανεμπόδιστης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους χώρους και κτίρια
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
01-09-2008 Δεύτερη και τρίτη πρόσκληση για διαχειριστική επάρκεια
30-07-2008 Παρατείνεται ως τις 8 Αυγούστου η προθεσμία για τη διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων
30-07-2008 Πρόσκληση για έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Επεξεργασίας Λυμάτων
27-06-2008 Ημερίδα για τη διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων
11-06-2008 Υπογραφή σύμβασης σε τρία έργα
09-06-2008 Υπογραφή σύμβασης Β' φάσης για το φράγμα Ρούκουνα
27-05-2008 A' πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων
26-05-2008 Τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας
24-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη διεύθυνσης γεωργικής ανάπτυξης
24-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη ΔΙΣΑ (κατάρτιση)
23-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τεχνική υποστήριξη αδύναμων τελικών δικαιούχων Κυκλάδων
23-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη ΔΙΣΑ στις δράσεις ΜΜΕ/Αναπτυξιακού Νόμου
23-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη Α'βάθμιων ελέγχων ΠΕΠ
11-04-2008 Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Δ' Κύκλου ΜΜΕ
22-03-2008 Ανακοίνωση για ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης
22-03-2008 Πρόσκληση για την ανάθεση μελέτης διοικητικής αναβάθμισης της ΕΥΔ
20-03-2008 Ανακοίνωση για την ανάθεση δημιουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ
27-02-2008 Ειδική μνεία καινοτομίας σε έργο του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
19-02-2008 Στη Μυτιλήνη η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου
15-02-2008 Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 συνεδριάζει για 7η φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης
10-02-2008 Έντυπα απαραίτητα για την έναρξη, παρακολούθηση και αποπληρωμή των προγραμμάτων Κατάρτισης
18-01-2008 Χρήσιμα έγγραφα για συμβάσεις δράσεων κατάρτισης από τα ΚΕΚ
09-11-2007 Αναθεώρηση του Προγράμματος - Νοέμβριος 2007
07-11-2007 Έντυπα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης
24-10-2007 Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων ΚΕΚ για Κατάρτιση (22 Οκτωβρίου 2007)
22-10-2007 Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ερμούπολη - Διαβάστε όλα τα συναφή έγγραφα και την απόφαση
03-10-2007 Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού κατάρτισης
21-09-2007 Εξέταση ενστάσεων διαγωνισμού κατάρτισης
14-09-2007 Ενημερωτικές καταχωρήσεις (διαφημίσεις) σχετικές με το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου στα Περιφερειακά ΜΜΕ το 2006
12-09-2007 Δύο νέα έργα σε Ατάβυρο και Νότια Ρόδο
12-09-2007 Υπογράφονται συμβάσεις σε 3 σημαντικά έργα
11-09-2007 Τρία νέα έργα εντάσσονται στο Πρόγραμμα
04-09-2007 Με νέο υποέργο συμπληρώνεται ο Βιολογικός Καθαρισμός Λέρου
04-09-2007 Δύο νέες συμβάσεις στις Κυκλάδες
03-09-2007 Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
03-09-2007 Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από ΜΜΕ
20-07-2007 Προκήρυξη για ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας με επιδότηση 100%! (ΝΕΟ: Παράταση ως 31.10)
18-07-2007 Αποτελέσματα διαγωνισμού για κατάρτιση ανέργων
26-06-2007 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
18-06-2007 Αποσφράγιση προσφορών για κατάρτιση ανέργων κλπ.
05-06-2007 Συνεχίζεται η χρηματοδότηση δομών κοινωνικής αλληλεγγύης
09-05-2007 Ανακοίνωση-Υπενθύμιση διαγωνισμού Κατάρτισης
08-05-2007 Πέντε νέα έργα οδοποιίας εντάσσονται στο ΠΕΠ
08-05-2007 800,000 € για ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
26-04-2007 Ανοικτός διαγωνισμός Δ. Δικαίου Κω για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου.
24-04-2007 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
23-04-2007 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
04-04-2007 Προκήρυξη για την επιλογή Κ.Ε.Κ.
12-12-2006 Έντυπα έναρξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Κατάρτισης Μέτρο 4.1. (Πρόσκληση 2005)
12-12-2006 Έντυπα Αποπληρωμής προγραμμάτων κατάρτισης (4.1. & 5.8)
06-11-2006 Αναμνηστικές πινακίδες ίδρυσης και εκσυχρονισμού επιχειρήσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου
01-11-2006 Προσοχή: Νέα Προκήρυξη για ενισχύσεις ΜΜΕ σε Ερμούπολη, Κάλυμνο, Ρόδο
19-10-2006 Ένταξη ενός νέου έργου στο ΠΕΠ
28-09-2006 Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων ΚΕΚ
27-09-2006 H Περιφέρεια στην Έκθεση Μαθητικού Τουρισμου στο Ζάππειο
25-09-2006 Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για κατάρτιση ανέργων κλπ. από πιστοποιημένα ΚΕΚ
22-09-2006 Κατάρτιση ανέργων κλπ. από ΚΕΚ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
06-09-2006 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών διαγωνισμού «Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.– Πρόσκληση 2005»
24-08-2006 Δελτίο Τύπου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών
14-08-2006 Αποτελέσματα αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, για τα Προγράμματα κατάρτισης άνεργων, εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων
11-08-2006 Αποτελέσματα αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) – πρόσκληση 2005», Προκήρυξη 1 / 2006
06-07-2006 Ένταξη τριών νέων έργων στο ΠΕΠ
14-06-2006 Δελτίο Τύπου για την Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων
06-06-2006 Αποτελέσματα αποσφράγισης πρόσφορων για το διαγωνισμό «Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζόμενων και Αυτοαπασχολούμενων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.- Πρόσκληση 2005» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
19-05-2006 Φάκελος υλοποίησης επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (2601/98)
19-05-2006 Φάκελοι υπαγωγής και υλοποίησης επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (3299)
12-05-2006 6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
27-04-2006 Νέα παράταση για τις δράσεις ΟΠΑΑΧ (5.4 & 5.5)
16-03-2006 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
13-03-2006 Νέα παράταση και τροποποιήσεις στην 5.3
09-03-2006 Προκήρυξη για την επιλογή Κ.Ε.Κ. / Ερωτήματα φορέων, απαντήσεις Περιφέρειεας
01-03-2006 Νέος κύκλος ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
21-02-2006 Κάλεσμα της Περιφέρειας για την ΙΤΒ 2006 (Βερολίνο)
20-02-2006 Νέο έργο ανάπλασης στην Κάλυμνο
13-02-2006 Νέες επενδύσεις στις περιοχές ΟΠΑΑΧ
09-02-2006 Παράταση και άλλες τροποποιήσεις στην πρόσκληση Μέτρου 5.3
08-02-2006 70 σεμινάρια για άνεργους και εργαζόμενους
26-01-2006 Ολοκληρώθηκε θετικά ο απολογισμός του 2005 για το ΠΕΠ
27-12-2005 Παράταση σε προσκλήσεις ΟΠΑΑΧ
16-12-2005 Ενισχύσεις για τους αγρότες στους τομείς της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
09-12-2005 Δόθηκε παράταση στο Μέτρο 1.3
28-11-2005 Έντυπα έναρξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Κατάρτισης (4.1 & 5.8.1)
16-11-2005 5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
03-11-2005 Παράταση για τα ΟΠΑΑΧ
02-11-2005 Ημερίδα για τις Δομές ΕΚΤ στη Δωδεκάνησου που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ (Ρόδος, 9 Νοεμβρίου)
31-10-2005 Ανάθεση 87 προγραμμάτων κατάρτισης στα νησιά της Περιφέρειας
21-10-2005 Δύο νέα έργα στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
07-10-2005 Ανάδειξη δάσους στον Προφήτη Ηλία Καμείρου
09-09-2005 Οχτώ νέα έργα για εκπαίδευση και υγεία
08-09-2005 Έξι νέα έργα μεταφορών και περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο ΠΕΠ
01-09-2005 7 σημαντικά έργα οδοποιίας εντάσσονται στο ΠΕΠ
31-08-2005 Προμήθεια περιπολικών οχημάτων για κατάσβεση δασικών πυρκαγιών
26-08-2005 Ανακοίνωση τελικών κατακυρωτικών αποτελεσμάτων ΚΕΚ (Κατάρτιση, Μέτρα 4.1 & 5.8.1)
12-08-2005 Εξέταση ενστάσεων ΚΕΚ Νεωρίου και ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
05-08-2005 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών έργων: «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. » Προσκλήσεων μέτρων 4.1 & 5.8.1 του ΠΕΠ
29-07-2005 Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεόραση και ραδιόφωνο
20-07-2005 Πέντε νέα σχολεία στο ΠΕΠ
18-07-2005 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών ΚΕΚ
07-07-2005 Εγκύκλιος για έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις
15-06-2005 Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ΚΕΚ από Γνωμοδοτική Επιτροπή Μέτρων 4.1 & 5.8.1
14-06-2005 Παράταση για το Μέτρο 5.2 "Διαχείριση Δασικών Πόρων"
09-06-2005 Παράταση για το Μέτρο 5.7
02-06-2005 Αναπτυξιακό συνέδριο στη Σύρο
25-05-2005 Τρία νέα έργα ύδρευσης εντάχθηκαν στο ΠΕΠ
20-05-2005 Οδηγός εφαρμογής για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
13-05-2005 Εντάξεις Έργων Στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
10-05-2005 Θεματική συνάντηση στη Ρόδο στις 17-18 Μαΐου 2005
05-05-2005 Πρόγραμμα προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας στην εκπαίδευση του νόμου Δωδεκάνησου
03-05-2005 Αναπτυξιακό Συνέδριο και Θεματικές Συναντήσεις για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
22-04-2005 Ένταξη Έργων που Αφορούν Ιδιωτικές Επενδύσεις
18-04-2005 Συνολική Βελτίωση και Αξιοποίηση του Αρδευτικού Δικτύου στο Δήμο Αφάντου
14-04-2005 Πρόσκληση πρόσληψης Σύμβουλου Λογιστικής Παρακολούθησης
04-04-2005 Δημιουργία Παραθύρου Συνολικής Εξυπηρέτησης
01-04-2005 Διαμόρφωση και Ανάδειξη Πολιτιστικών και Υποστηρικτικων Υποδομών
01-04-2005 Ανέγερση Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων στη Θηρασιά
31-03-2005 Εξοπλισμός Σύγχρονων Εργαστηρίων πληροφορικής
30-03-2005 Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Απόλλωνα Στο Δήμο Δρυμαλίας
13-03-2005 Επίσκεψη στελεχών Τουρκίας για Interreg
23-02-2005 Αποπληρωμή (Δ' Δόση) Προγραμμάτων Κατάρτισης
09-02-2005 Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης ΚΕΚ
09-02-2005 DevByThomasG:Updated Value η πρώτη φάση αξιολόγησης ΚΕΚ
09-02-2005 Dev:Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης ΚΕΚ
02-02-2005 Προσοχή - Αποτελέσματα κατάρτισης - Μέτρο 5.8.1
02-02-2005 Προσοχή - Aποτελέσματα κατάρτισης - Μέτρο 4.1
13-01-2005 Νέα έργα για απασχόληση στις Κυκλάδες
28-12-2004 Προσοχή! Παράταση Μέτρου 2.1
28-12-2004 Ανακοίνωση: Παράταση για το Μέτρο 2.1
22-12-2004 Προσοχή: Αποτελέσματα αξιολόγησης ΜΜΕ
16-12-2004 Συνέχιση αποσφράγισης προσφορών για κατάρτιση
10-12-2004 Προσοχή! Ανακοινώσεις για το διαγωνισμό κατάρτισης
09-12-2004 Προκηρύξεις κατάρτισης
26-11-2004 Διευκρινίσεις για τις προκηρύξεις 4.1 & 5.8
24-11-2004 Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
11-11-2004 Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επιτροπής Παρακολούθησης
30-10-2004 4η ΕΠΠΑ: Εισηγήσεις
29-10-2004 Ημερήσια Διάταξη - Πρόσκληση 4ης ΕΠΠΑ
29-10-2004 Προσοχή: Νέα πρόσκληση για εναλλακτικό τουρισμό
25-10-2004 Προσοχή! Αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
11-10-2004 Ενέργειες Κατάρτισης για τα ΚΕΚ
27-09-2004 Μητρώα Αξιολογητών για γεωργικές επενδύσεις
27-09-2004 Μητρώο Αξιολογητών για γεωργικές επενδύσεις
01-09-2004 5oς κύκλος στο Ταμείο Συνοχής
30-08-2004 ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα Εγκύκλιος για το Ταμείο Συνοχής
09-08-2004 Υδατοδεξαμενή στη Σύμη εντάσσεται στο ΠΕΠ
04-08-2004 Νέο έργο για την Κάμειρο Ρόδου στο ΠΕΠ
04-08-2004 Ομβροδεξαμενή στη Φολέγανδρο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
03-08-2004 Νέο έργο για τη Χάλκη στο ΠΕΠ
03-08-2004 Νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για έργα πολιτισμού
06-07-2004 Δύο νέα έργα στο ΠΕΠ
30-06-2004 Ένταξη τριών έργων στο ΠΕΠ
28-06-2004 Νέα Πρόσκληση για το Μέτρο "Εκπαίδευση" του ΠΕΠ
03-06-2004 Δύο νέα έργα εντάσσονται στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
17-05-2004 Νέο έργο στο ΠΕΠ: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Νότιας Ρόδου
29-04-2004 Ένταξη 15 νέων έργων στο ΠΕΠ
29-04-2004 Παράταση προθεσμίας για τις μικρομεσαίες
07-04-2004 Ανάλυση κόστους-οφέλους στα έργα ΠΕΠ
15-03-2004 Οδηγοί Εφαρμογής ΕΚΤ
10-03-2004 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Interreg IIIa / Ελλάδα-Κύπρος
09-03-2004 Χρηματοδότηση Ανάπτυξης Βασικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχές των Νησιών
03-03-2004 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
02-03-2004 Νέες ευκαιρίες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
27-02-2004 Ένταξη έργου τηλεϊατρικής στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
12-02-2004 Εντάχθηκε το λιμάνι Αθηνιού στο ΠΕΠ
10-02-2004 Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά
30-01-2004 Βελτίωση - Επέκταση του λιμένα Νάξου
27-01-2004 Διαγωνισμός "Πράσινη εβδομάδα 2004"
26-01-2004 Ελλάδα και Κύπρος επωφελούνται από το Interreg III
26-01-2004 Νέοι ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια
24-01-2004 δρτυ
23-01-2004 Νέα Πρόσκληση για το Μέτρο 2.1 του ΠΕΠ
20-01-2004 Ενημέρωση για προσκλήσεις του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα"
16-01-2004 Ένταξη έργου της Αστυπάλαιας στο Ε.Π. Περιβάλλον
16-01-2004 Ένταξη αρδευτικού έργο στο ΠΕΠ
31-12-2003 Ενημέρωση ενδιαφερόμενων
30-12-2003 Παρατάσεις προθεσμίας σε 6 Μέτρα του ΠΕΠ
23-12-2003 Πρόγραμμα αδελφοποιήσεων 2004
21-12-2003 Ως 30/1 αιτήσεις για "νεανική" και "γυναικεία επιχειρηματικότητα"
26-11-2003 Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης
18-11-2003 ΦΑΚΕΛΟΣ Επιτροπής Παρακολούθησης
10-11-2003 Συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης
04-11-2003 4 νέα έργα στο ΠΕΠ
23-10-2003 Υπενθυμίζεται στους αγρότες η δυνατότητα χρηματοδότησης
20-10-2003 Χρηματοδότηση δημόσιων έργων αγροτικού χαρακτήρα
09-10-2003 Κοινωνία της Πληροφορίας: Νέες Προθεσμίες
25-09-2003 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης και στην Κάλυμνο
23-09-2003 Ανάδειξη Κάστρων της Περιφέρειας
01-09-2003 Καθεστώτα Ενίσχυσης Αγροτών
22-08-2003 Επιχορήγηση νέων για επιχειρήσεις Πολιτισμού
22-08-2003 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Κατάρτισης
18-08-2003 Ελικοδρόμιο Σχοινούσας
14-08-2003 Μουσείο Γαΐτη - Σίμωσι στην Ίο
07-08-2003 Έργα περιβάλλοντος από το ΕΠΠΕΡ
06-08-2003 Πρόγραμμα "Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος"
06-08-2003 Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων
06-08-2003 Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά
06-08-2003 Προβολή Τουριστικού Προϊόντος
04-08-2003 100% οι δεσμεύσεις στην Υγεία - Πρόνοια
01-08-2003 Προθεσμίες για το Ταμείο Συνοχής
25-07-2003 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)
22-07-2003 Ένταξη τριών έργων στο ΠΕΠ
22-07-2003 ΜΜΕ που θα επιχορηγηθούν-Αποτελέσματα αξιολόγησης
17-07-2003 Εντάσσεται στο ΠΕΠ η ανάδειξη δύο μεσαιωνικών κάστρων
07-07-2003 Διαμόρφωση Πλατείας Μιαούλη στην Ερμούπολη
07-07-2003 Αποτελέσματα Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών
02-07-2003 Τρία νέα έργα εντάχθηκαν στο ΠΕΠ
30-06-2003 Εγκύκλιος για το Ταμείο Συνοχής
23-06-2003 Ένταξη στο ΠΕΠ του έργου "Φράγμα ανάσχεσης - εμπλουτισμού στη θέση Βακέτα νήσου Τήνου"
18-06-2003 Ένταξη έργου "Αξιοποίηση ταμιευτήρα Πλατύ νήσου Κω"
11-06-2003 Ένταξη δύο νέων έργων στο ΠΕΠ: Επέκταση Προπονητικού Κέντρου Καλάθου ν. Ρόδου και Προβολή Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
06-06-2003 Εντάχθηκε στο ΠΕΠ το έργο "Αξιοποίηση λιμνοδεξαμενής Αγίας Ειρήνης Τήλου"
03-06-2003 Εντάχθηκε στο ΠΕΠ το έργο Ύδρευση, Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Αστυπάλαιας
26-05-2003 ΕΠΠΕΡ
22-05-2003 Διακοπή υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 3.4
22-05-2003 Ένταξη 4 έργων πολιτισμού
22-05-2003 ΈνταξηΛιμάνι Σχοινούσας
20-05-2003 Σπήλαιο Αντιπάρου - Ανεμόμυλοι Ιου
14-05-2003 Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου
14-05-2003 ΔT Ανάδειξη Αρχαίου Υδραγωγείου Νάξου
13-05-2003 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ» 2000-2006
10-05-2003 Πρώτη έκδοση ιστοσελίδας
08-05-2003 Διαγωνισμός Π&Δ
07-05-2003 Προκήρυξη 3.1
06-05-2003 Διαγωνισμός Δημοσιότητας ΠΕΠ
18-04-2003 Ένταξη ανάπλαση Αγίου Ιωάννη Αρχαγγέλου Σκάλας Αστυπάλαιας
15-04-2003 Ένταξη αγκυροβολίου Σκάλας Αστυπάλαιας
03-04-2003
01-04-2003
28-03-2003
26-03-2003
18-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
12-03-2003
11-03-2003
05-03-2003
26-02-2003
26-02-2003
25-02-2003
18-02-2003
09-02-2003
30-01-2003
30-01-2003
28-01-2003
24-01-2003
21-01-2003
01-01-2003
24-12-2002
09-12-2002
02-12-2002
02-12-2002
02-12-2002
28-11-2002
01-11-2002
29-10-2002
24-10-2002
21-10-2002
18-10-2002
15-10-2002
07-10-2002
27-09-2002
24-09-2002
18-09-2002
18-09-2002
18-09-2002
18-09-2002
18-09-2002
21-08-2002
07-08-2002
07-08-2002
05-08-2002
01-08-2002
30-07-2002
25-07-2002
25-07-2002
25-07-2002
24-07-2002
24-07-2002
19-07-2002
12-07-2002
12-07-2002
11-07-2002
28-06-2002
21-06-2002
12-06-2002
12-06-2002
31-05-2002
21-05-2002
21-05-2002
14-05-2002
10-05-2002
09-05-2002
09-05-2002
02-05-2002
01-05-2002
30-04-2002
11-04-2002
08-04-2002
05-04-2002
28-03-2002
27-03-2002
26-03-2002
26-03-2002
26-03-2002
04-03-2002
04-03-2002
04-03-2002
20-02-2002
17-01-2002
16-01-2002
21-12-2001
20-12-2001
21-11-2001
05-11-2001
02-11-2001
30-10-2001
05-09-2001
20-08-2001
10-08-2001
29-06-2001
04-05-2001
10-04-2001
07-03-2001