ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
08-07-2015 Ξεκινά η κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου Σκάλας Πάτμου
27-11-2013 Εντάξεις 3 έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ στον νομό Κυκλάδων
01-11-2013 Ένταξη δικτύων αποχέτευσης Πάτμου
19-07-2013 Ένταξη έργου Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Κέας
21-06-2013 Ένταξη έργων ύδρευσης Βάρης και Μέγα Γυαλού Σύρου και προμήθειας συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού Λέρου
07-06-2013 Ένταξη έργων Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση
14-03-2013 Ένταξη έργων «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σκάλας Πάτμου», «Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Καρπάθου» και «Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης Δήμου Λέρου»
14-03-2013 Ένταξη έργου «Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης στο Δήμο Τήνου»
26-11-2012 Ένταξη 4 έργων για την προστασία του περιβάλλοντος στο νομό Δωδεκανήσου
20-11-2012 Ένταξη Έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αντιπάρου
25-09-2012 ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
25-09-2012 Ένταξη έργων ΔΕΥΑΡ στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
24-09-2012 Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
25-08-2012 Ένταξη έργων ΕΕΛ Θηρασιάς και Δονούσας
24-05-2012 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή των ΤοπΣΑ
21-05-2012 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
17-05-2012 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
12-04-2012 Ανάρτηση απάντησης ΔΕΥΑ Καλύμνου σε παρατηρήσεις εταιρείας που σχετίζονται με δημοσιευθέντα διαγωνισμό
29-03-2012 Ανάρτηση απάντησης ΔΕΥΑ Καλύμνου σε παρατηρήσεις εταιρείας που σχετίζονται με δημοσιευθέντα διαγωνισμό
15-03-2012 Ανάρτηση περίληψης προκήρυξης ΔΕΥΑ Καλύμνου
06-03-2012 Εισηγήσεις ημερίδας για τις δράσεις του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
29-02-2012 Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας
10-02-2012 Ένταξη ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου Ρόδου
09-02-2012 Ένταξη έργων ΧΥΤΑ Νάξου και ΧΑΔΑ Κύθνου
07-12-2011 Ένταξη έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"
15-11-2011 Ένταξη έργου «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου»
11-11-2011 Ένταξη έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νάουσας Πάρου και εξοπλισμού ΧΥΤΑ Λειψών
27-10-2011 Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
22-09-2011 Ένταξη έργου Προμήθεια Εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου
02-09-2011 Ένταξη έργου για την παραγωγή και διάθεση πόσιμου νερού στην Κάλυμνο
12-07-2011 Ένταξη έργων «Επέκταση ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου» και «Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ολύμπου Καρπάθου στη θέση Πέι»
30-06-2011 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
27-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 27
30-12-2010 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
27-08-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
24-08-2010 Θετική αξιολόγηση 3 περιβαλλοντικών έργων
04-08-2010 Τροποποίηση πρόσκλησης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" (προσοχή: αλλαγή στις προθεσμίες)
16-07-2010 Ένταξη 2 ακόμη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
14-07-2010 Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
02-06-2010 Εκχώρηση 40 εκ. € για έργα διαχείρισης και διανομής νερού
17-02-2010 ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τα ΚΗΦΗ
Νέα ανά κατηγορία
ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Νέα ανά έτος