Ένταξη έργων Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση


07-06-2013

Tρία Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. € εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου