Ένταξη έργων ύδρευσης Βάρης και Μέγα Γυαλού Σύρου και προμήθειας συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού Λέρου


21-06-2013

Τα έργα "Βελτίωση και Επέκταση Συστήματος Ύδρευσης Βάρης και Μέγα Γυαλού Σύρου" και "Προμήθεια Αυτόνομων Συστημάτων Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού Δήμου Λέρου" εντάχθηκαν στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, με συνολικό προϋπολογισμό 1,9 εκ. €.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου