Ένταξη δικτύων αποχέτευσης Πάτμου


01-11-2013

O προϋπολογισμός του έργου «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Σκάλας Πάτμου», αυξήθηκε κατά 6,4 εκ. ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν και τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου