Έγκριση ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020


24-12-2014

Eγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με προϋολογισμό 168,2 εκ. €.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου