Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαράζει στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων


25-02-2015

Σε πρώτη φάση με ειδικό ερωτηματολόγιο γίνεται αποτύπωση ανά Δήμο των στοιχείων για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Ακολουθεί δημόσια διαβούλευση και συνεργασίες για την καταγραφή των αναγκών και την ιεράρχηση των δράσεων που θα αναπτυχθούν.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου