Υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο
αποκτά το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου


05-03-2015

Δόθηκε η προέγκριση υπογραφής σύμβασης για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου