Πρόσκληση στελέχωσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης


01-04-2015

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον δημόσιο τομέα ή τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στo συνημμένo αρχείo θα βρείτε τη σχετική πρόσκληση, το έντυπο αίτησης και υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος.

Αρχεία Νέου