Υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο αποκτά το Νοσοκομείο Σύρου


18-05-2015

Προεγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, προϋπολογισμού 778.650 ευρώ.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.

Αρχεία Νέου