Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


10-06-2015

Για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξακολουθεί να ισχύει η Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στην ίδια στήλη της ιστοσελίδας μας στις 31/12/2010.