Παράταση ως τις 31/7/2015 στην πρόσκληση για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης


22-07-2015

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμπλήρωση της στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον δημόσιο τομέα ή τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρατείνεται έως τις 31/7/2015.

Στo συνημμένo αρχείo θα βρείτε τη σχετική πρόσκληση, το έντυπο αίτησης και υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος.

Αρχεία Νέου