ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
28-12-2004 Ανακοίνωση: Παράταση για το Μέτρο 2.1
28-12-2004 Προσοχή! Παράταση Μέτρου 2.1
22-12-2004 Προσοχή: Αποτελέσματα αξιολόγησης ΜΜΕ
16-12-2004 Συνέχιση αποσφράγισης προσφορών για κατάρτιση
10-12-2004 Προσοχή! Ανακοινώσεις για το διαγωνισμό κατάρτισης
09-12-2004 Προκηρύξεις κατάρτισης
26-11-2004 Διευκρινίσεις για τις προκηρύξεις 4.1 & 5.8
24-11-2004 Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
11-11-2004 Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επιτροπής Παρακολούθησης
30-10-2004 4η ΕΠΠΑ: Εισηγήσεις
29-10-2004 Ημερήσια Διάταξη - Πρόσκληση 4ης ΕΠΠΑ
29-10-2004 Προσοχή: Νέα πρόσκληση για εναλλακτικό τουρισμό
25-10-2004 Προσοχή! Αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
11-10-2004 Ενέργειες Κατάρτισης για τα ΚΕΚ
27-09-2004 Μητρώα Αξιολογητών για γεωργικές επενδύσεις
27-09-2004 Μητρώο Αξιολογητών για γεωργικές επενδύσεις
01-09-2004 5oς κύκλος στο Ταμείο Συνοχής
30-08-2004 ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα Εγκύκλιος για το Ταμείο Συνοχής
09-08-2004 Υδατοδεξαμενή στη Σύμη εντάσσεται στο ΠΕΠ
04-08-2004 Νέο έργο για την Κάμειρο Ρόδου στο ΠΕΠ
04-08-2004 Ομβροδεξαμενή στη Φολέγανδρο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
03-08-2004 Νέο έργο για τη Χάλκη στο ΠΕΠ
03-08-2004 Νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για έργα πολιτισμού
06-07-2004 Δύο νέα έργα στο ΠΕΠ
30-06-2004 Ένταξη τριών έργων στο ΠΕΠ
28-06-2004 Νέα Πρόσκληση για το Μέτρο "Εκπαίδευση" του ΠΕΠ
03-06-2004 Δύο νέα έργα εντάσσονται στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
17-05-2004 Νέο έργο στο ΠΕΠ: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Νότιας Ρόδου
29-04-2004 Ένταξη 15 νέων έργων στο ΠΕΠ
29-04-2004 Παράταση προθεσμίας για τις μικρομεσαίες
07-04-2004 Ανάλυση κόστους-οφέλους στα έργα ΠΕΠ
15-03-2004 Οδηγοί Εφαρμογής ΕΚΤ
10-03-2004 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Interreg IIIa / Ελλάδα-Κύπρος
09-03-2004 Χρηματοδότηση Ανάπτυξης Βασικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχές των Νησιών
03-03-2004 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
02-03-2004 Νέες ευκαιρίες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
27-02-2004 Ένταξη έργου τηλεϊατρικής στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
12-02-2004 Εντάχθηκε το λιμάνι Αθηνιού στο ΠΕΠ
10-02-2004 Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά
30-01-2004 Βελτίωση - Επέκταση του λιμένα Νάξου
27-01-2004 Διαγωνισμός "Πράσινη εβδομάδα 2004"
26-01-2004 Ελλάδα και Κύπρος επωφελούνται από το Interreg III
26-01-2004 Νέοι ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια
24-01-2004 δρτυ
23-01-2004 Νέα Πρόσκληση για το Μέτρο 2.1 του ΠΕΠ
20-01-2004 Ενημέρωση για προσκλήσεις του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα"
16-01-2004 Ένταξη έργου της Αστυπάλαιας στο Ε.Π. Περιβάλλον
16-01-2004 Ένταξη αρδευτικού έργο στο ΠΕΠ