ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
27-12-2005 Παράταση σε προσκλήσεις ΟΠΑΑΧ
16-12-2005 Ενισχύσεις για τους αγρότες στους τομείς της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
09-12-2005 Δόθηκε παράταση στο Μέτρο 1.3
28-11-2005 Έντυπα έναρξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Κατάρτισης (4.1 & 5.8.1)
16-11-2005 5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
03-11-2005 Παράταση για τα ΟΠΑΑΧ
02-11-2005 Ημερίδα για τις Δομές ΕΚΤ στη Δωδεκάνησου που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ (Ρόδος, 9 Νοεμβρίου)
31-10-2005 Ανάθεση 87 προγραμμάτων κατάρτισης στα νησιά της Περιφέρειας
21-10-2005 Δύο νέα έργα στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
07-10-2005 Ανάδειξη δάσους στον Προφήτη Ηλία Καμείρου
09-09-2005 Οχτώ νέα έργα για εκπαίδευση και υγεία
08-09-2005 Έξι νέα έργα μεταφορών και περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο ΠΕΠ
01-09-2005 7 σημαντικά έργα οδοποιίας εντάσσονται στο ΠΕΠ
31-08-2005 Προμήθεια περιπολικών οχημάτων για κατάσβεση δασικών πυρκαγιών
26-08-2005 Ανακοίνωση τελικών κατακυρωτικών αποτελεσμάτων ΚΕΚ (Κατάρτιση, Μέτρα 4.1 & 5.8.1)
12-08-2005 Εξέταση ενστάσεων ΚΕΚ Νεωρίου και ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
05-08-2005 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών έργων: «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. » Προσκλήσεων μέτρων 4.1 & 5.8.1 του ΠΕΠ
29-07-2005 Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεόραση και ραδιόφωνο
20-07-2005 Πέντε νέα σχολεία στο ΠΕΠ
18-07-2005 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών ΚΕΚ
07-07-2005 Εγκύκλιος για έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις
15-06-2005 Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ΚΕΚ από Γνωμοδοτική Επιτροπή Μέτρων 4.1 & 5.8.1
14-06-2005 Παράταση για το Μέτρο 5.2 "Διαχείριση Δασικών Πόρων"
09-06-2005 Παράταση για το Μέτρο 5.7
02-06-2005 Αναπτυξιακό συνέδριο στη Σύρο
25-05-2005 Τρία νέα έργα ύδρευσης εντάχθηκαν στο ΠΕΠ
20-05-2005 Οδηγός εφαρμογής για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
13-05-2005 Εντάξεις Έργων Στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
10-05-2005 Θεματική συνάντηση στη Ρόδο στις 17-18 Μαΐου 2005
05-05-2005 Πρόγραμμα προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας στην εκπαίδευση του νόμου Δωδεκάνησου
03-05-2005 Αναπτυξιακό Συνέδριο και Θεματικές Συναντήσεις για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
22-04-2005 Ένταξη Έργων που Αφορούν Ιδιωτικές Επενδύσεις
18-04-2005 Συνολική Βελτίωση και Αξιοποίηση του Αρδευτικού Δικτύου στο Δήμο Αφάντου
14-04-2005 Πρόσκληση πρόσληψης Σύμβουλου Λογιστικής Παρακολούθησης
04-04-2005 Δημιουργία Παραθύρου Συνολικής Εξυπηρέτησης
01-04-2005 Διαμόρφωση και Ανάδειξη Πολιτιστικών και Υποστηρικτικων Υποδομών
01-04-2005 Ανέγερση Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων στη Θηρασιά
31-03-2005 Εξοπλισμός Σύγχρονων Εργαστηρίων πληροφορικής
30-03-2005 Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Απόλλωνα Στο Δήμο Δρυμαλίας
13-03-2005 Επίσκεψη στελεχών Τουρκίας για Interreg
23-02-2005 Αποπληρωμή (Δ' Δόση) Προγραμμάτων Κατάρτισης
09-02-2005 Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης ΚΕΚ
09-02-2005 DevByThomasG:Updated Value η πρώτη φάση αξιολόγησης ΚΕΚ
09-02-2005 Dev:Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης ΚΕΚ
02-02-2005 Προσοχή - Aποτελέσματα κατάρτισης - Μέτρο 4.1
02-02-2005 Προσοχή - Αποτελέσματα κατάρτισης - Μέτρο 5.8.1
13-01-2005 Νέα έργα για απασχόληση στις Κυκλάδες