ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
12-12-2006 Έντυπα έναρξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Κατάρτισης Μέτρο 4.1. (Πρόσκληση 2005)
12-12-2006 Έντυπα Αποπληρωμής προγραμμάτων κατάρτισης (4.1. & 5.8)
06-11-2006 Αναμνηστικές πινακίδες ίδρυσης και εκσυχρονισμού επιχειρήσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου
01-11-2006 Προσοχή: Νέα Προκήρυξη για ενισχύσεις ΜΜΕ σε Ερμούπολη, Κάλυμνο, Ρόδο
19-10-2006 Ένταξη ενός νέου έργου στο ΠΕΠ
28-09-2006 Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων ΚΕΚ
27-09-2006 H Περιφέρεια στην Έκθεση Μαθητικού Τουρισμου στο Ζάππειο
25-09-2006 Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για κατάρτιση ανέργων κλπ. από πιστοποιημένα ΚΕΚ
22-09-2006 Κατάρτιση ανέργων κλπ. από ΚΕΚ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
06-09-2006 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών διαγωνισμού «Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.– Πρόσκληση 2005»
24-08-2006 Δελτίο Τύπου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών
14-08-2006 Αποτελέσματα αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, για τα Προγράμματα κατάρτισης άνεργων, εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων
11-08-2006 Αποτελέσματα αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) – πρόσκληση 2005», Προκήρυξη 1 / 2006
06-07-2006 Ένταξη τριών νέων έργων στο ΠΕΠ
14-06-2006 Δελτίο Τύπου για την Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολουμένων
06-06-2006 Αποτελέσματα αποσφράγισης πρόσφορων για το διαγωνισμό «Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζόμενων και Αυτοαπασχολούμενων σε Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.- Πρόσκληση 2005» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
19-05-2006 Φάκελος υλοποίησης επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (2601/98)
19-05-2006 Φάκελοι υπαγωγής και υλοποίησης επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (3299)
12-05-2006 6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
27-04-2006 Νέα παράταση για τις δράσεις ΟΠΑΑΧ (5.4 & 5.5)
16-03-2006 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
13-03-2006 Νέα παράταση και τροποποιήσεις στην 5.3
09-03-2006 Προκήρυξη για την επιλογή Κ.Ε.Κ. / Ερωτήματα φορέων, απαντήσεις Περιφέρειεας
01-03-2006 Νέος κύκλος ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
21-02-2006 Κάλεσμα της Περιφέρειας για την ΙΤΒ 2006 (Βερολίνο)
20-02-2006 Νέο έργο ανάπλασης στην Κάλυμνο
13-02-2006 Νέες επενδύσεις στις περιοχές ΟΠΑΑΧ
09-02-2006 Παράταση και άλλες τροποποιήσεις στην πρόσκληση Μέτρου 5.3
08-02-2006 70 σεμινάρια για άνεργους και εργαζόμενους
26-01-2006 Ολοκληρώθηκε θετικά ο απολογισμός του 2005 για το ΠΕΠ