ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
09-11-2007 Αναθεώρηση του Προγράμματος - Νοέμβριος 2007
07-11-2007 Έντυπα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης
24-10-2007 Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων ΚΕΚ για Κατάρτιση (22 Οκτωβρίου 2007)
22-10-2007 Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ερμούπολη - Διαβάστε όλα τα συναφή έγγραφα και την απόφαση
03-10-2007 Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού κατάρτισης
21-09-2007 Εξέταση ενστάσεων διαγωνισμού κατάρτισης
14-09-2007 Ενημερωτικές καταχωρήσεις (διαφημίσεις) σχετικές με το ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου στα Περιφερειακά ΜΜΕ το 2006
12-09-2007 Δύο νέα έργα σε Ατάβυρο και Νότια Ρόδο
12-09-2007 Υπογράφονται συμβάσεις σε 3 σημαντικά έργα
11-09-2007 Τρία νέα έργα εντάσσονται στο Πρόγραμμα
04-09-2007 Με νέο υποέργο συμπληρώνεται ο Βιολογικός Καθαρισμός Λέρου
04-09-2007 Δύο νέες συμβάσεις στις Κυκλάδες
03-09-2007 Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
03-09-2007 Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από ΜΜΕ
20-07-2007 Προκήρυξη για ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας με επιδότηση 100%! (ΝΕΟ: Παράταση ως 31.10)
18-07-2007 Αποτελέσματα διαγωνισμού για κατάρτιση ανέργων
26-06-2007 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
18-06-2007 Αποσφράγιση προσφορών για κατάρτιση ανέργων κλπ.
05-06-2007 Συνεχίζεται η χρηματοδότηση δομών κοινωνικής αλληλεγγύης
09-05-2007 Ανακοίνωση-Υπενθύμιση διαγωνισμού Κατάρτισης
08-05-2007 Πέντε νέα έργα οδοποιίας εντάσσονται στο ΠΕΠ
08-05-2007 800,000 € για ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
26-04-2007 Ανοικτός διαγωνισμός Δ. Δικαίου Κω για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου.
24-04-2007 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
23-04-2007 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
04-04-2007 Προκήρυξη για την επιλογή Κ.Ε.Κ.