ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
02-12-2008 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εντύπου (ημερολογίου 2009) - Προσοχή προθεσμία
12-11-2008 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραγωγή διαφημιστικού / ενημερωτικού σποτ - Προσοχή προθεσμία
24-09-2008 Δύο νέες προσκλήσεις (για Μονάδες Βοήθειας στο Σπίτι και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) καθώς και γνωστοποίηση για την πλήρη απορρόφηση πόρων ΕΚΤ
22-09-2008 Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου (ΕΓΤΠΕ-Π)
03-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 ενέργειες δημοσιότητας (εκδόσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων)
03-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο έργα που σχετίζονται με τα στερεά απόβλητα (μελέτη - σύμβουλος)
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου "κλεισίματος" έργων ΕΓΤΠΕ
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου "κλεισίματος" έργων που είναι ενταγμένα στους άξονες 1-4 του ΠΕΠ
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλων που θα υποστηρίξουν τις Νομ. Αυτ. της ΠΝΑ
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη ανεμπόδιστης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους χώρους και κτίρια
01-09-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
01-09-2008 Δεύτερη και τρίτη πρόσκληση για διαχειριστική επάρκεια
30-07-2008 Παρατείνεται ως τις 8 Αυγούστου η προθεσμία για τη διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων
30-07-2008 Πρόσκληση για έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Επεξεργασίας Λυμάτων
27-06-2008 Ημερίδα για τη διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων
11-06-2008 Υπογραφή σύμβασης σε τρία έργα
09-06-2008 Υπογραφή σύμβασης Β' φάσης για το φράγμα Ρούκουνα
27-05-2008 A' πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων
26-05-2008 Τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας
24-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη διεύθυνσης γεωργικής ανάπτυξης
24-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη ΔΙΣΑ (κατάρτιση)
23-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τεχνική υποστήριξη αδύναμων τελικών δικαιούχων Κυκλάδων
23-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη ΔΙΣΑ στις δράσεις ΜΜΕ/Αναπτυξιακού Νόμου
23-04-2008 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υποστήριξη Α'βάθμιων ελέγχων ΠΕΠ
11-04-2008 Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Δ' Κύκλου ΜΜΕ
22-03-2008 Ανακοίνωση για ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης
22-03-2008 Πρόσκληση για την ανάθεση μελέτης διοικητικής αναβάθμισης της ΕΥΔ
20-03-2008 Ανακοίνωση για την ανάθεση δημιουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ
27-02-2008 Ειδική μνεία καινοτομίας σε έργο του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου
19-02-2008 Στη Μυτιλήνη η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου
15-02-2008 Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 συνεδριάζει για 7η φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης
10-02-2008 Έντυπα απαραίτητα για την έναρξη, παρακολούθηση και αποπληρωμή των προγραμμάτων Κατάρτισης
18-01-2008 Χρήσιμα έγγραφα για συμβάσεις δράσεων κατάρτισης από τα ΚΕΚ