ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
14-12-2009 ΔΙΣΑ: Πίνακας δομών «βοήθεια στο σπίτι» που επιλέχτηκαν
03-11-2009 Οριστικοί πίνακες για ΚΗΦΗ και Βοήθεια στο Σπίτι
23-10-2009 Αποτελέσματα για Βοήθεια στο Σπίτι
23-10-2009 Ανάθεση έργου στην εταιρία unlimited trust
23-10-2009 Ανάθεση έργου στην εταιρία Polity ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Αιγαίο ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Ιαπετός ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Logotech ΑΕ
23-10-2009 Ενημέρωση για ανάθεση στην εταιρία Παπαστύλος και Συνέταιροι
22-10-2009 Αποτελέσματα για ΚΗΦΗ
14-10-2009 Ενημέρωση για εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης
14-10-2009 Ενημέρωση για εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης
14-10-2009 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης προσκλήσεων
13-10-2009 Αποτελέσματα Τεχνικών Προσφορών Βοήθεια στο Σπίτι & ΚΗΦΗ
07-10-2009 Ενημέρωση για εντάξεις έργων που επιφέρουν μείωση προϋπολογισμού
02-10-2009 Ενημέρωση για την εφαρμογή προτύπου ΕΛΟΤ περί διαχειριστικής επάρκειας
02-10-2009 Τρία έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
02-10-2009 Ολοκλήρωση έργων Ταμείου Συνοχής στη Σύρο
18-09-2009 Αποσφράγιση προσφορών για ΚΗΦΗ και Βοήθεια στο Σπίτι / Αποτελέσματα
08-09-2009 Oλοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών για το διαγωνισμό 07/2009 (ΚΗΦΗ)
03-09-2009 Πρόσκληση για θεματική ενότητα 46 (επεξεργασία υδάτων - λύματα) με τελικό δικαιούχο το Δήμο Ηρακλειδών
03-09-2009 Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους να υποστηρίξουν τη ΔΔΕ της Περιφέρειας (προσοχή - προθεσμία)
03-09-2009 Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους να εκπονήσουν εμπειρογνωμοσύνη (προσοχή - προθεσμία)
03-09-2009 Ανακοίνωση για αναζήτηση συμβούλου νομικής υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής (προσοχή - προθεσμία)
03-09-2009 Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους να υποστηρίξουν τη Διεύθυνση Σχεδιασμού ΠΝΑ στις δράσεις τουρ. προβολής (προσοχή - προθεσμία)
02-09-2009 Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα
21-08-2009 Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών για τη "Βοήθεια στο Σπίτι"
20-08-2009 Θετική αξιολόγηση έργου εκπαίδευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
14-08-2009 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον 6/2009 διεθνή διαγωνισμό ("Βοήθεια στο Σπίτι")
03-08-2009 Πρόσκληση προς Διεύθυνση Σχεδιασμού ΠΝΑ για την τουριστική προβολή
27-07-2009 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για μονάδες στήριξης ηλικιωμένων
27-07-2009 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ, αποκ. ΧΑΔΑ κ.ά.)
24-07-2009 Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για λιμενικά έργα στην Περιφέρειά μας
10-07-2009 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (προσοχή προθεσμία 24.7.2009) για ανάδειξη συμβούλου επικοινωνίας
10-07-2009 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (προσοχή προθεσμία 24.7.2009) για ανάδειξη συμβούλου ΔΙΣΑ
10-07-2009 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (προσοχή προθεσμία 27.7.2009) για ανάδειξη συμβούλου - εμπειρογνώμονα
10-07-2009 Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου για περιφερειακές - τοπικές οδούς στην Περιφέρειά μας
26-06-2009 Πρόσκληση για Βοήθεια στο Σπίτι (περιλαμβάνει διευκρινιστική ανακοίνωση για το ΦΠΑ)
08-05-2009 Χρηματοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ
15-04-2009 Υποδομές στον τομέα της υγείας: Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
08-04-2009 Αποφάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης ΠΕΠ και ΕΠΚΝΑ
26-03-2009 Φάκελος 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΚΝΑ
26-03-2009 Φάκελος 8ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ
26-03-2009 Χρήσιμα απολογιστικά έγγραφα για το ΠΕΠ (το πρόγραμμα "με μια ματιά" και πίνακας έργων)
18-03-2009 Πρόσκληση - Δελτίο Συμμετοχής για 2η συνεδρίαση Επιτρ. Παρακολούθησης ΕΠΚΝΑ
16-03-2009 Πρόσκληση - Δελτίο Συμμετοχής για 8η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου - Προσοχή, αλλαγή τόπου συνεδρίασης
11-03-2009 Πρόσκληση για υποδομές εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ / ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου)
27-02-2009 Νέα (4η) πρόσκληση για διαχειριστική επάρκεια
26-02-2009 Διαχειριστική επάρκεια σε δήμους Αφάντου - Λινδίων και ΔΕΥΑ Κω
26-02-2009 Πρόσκληση για έργα αποχέτευσης και για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
18-02-2009 Πρόσκληση για νέους γεωργούς
05-02-2009 Υπόδειγμα προγραμματικής σύμβασης
21-01-2009 Ενημερωτική ημερίδα για την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ
20-01-2009 Ανοιχτή η πρόσκληση για διαχειριστική επάρκεια φορέων