ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
31-12-2010 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Άρχης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
30-12-2010 Ένταξη έργου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
30-12-2010 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
28-12-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
28-12-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
28-12-2010 Ενημέρωση για εντάξεις νέων πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
24-12-2010 Ένταξη έργου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
23-12-2010 Ένταξη έργου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
23-12-2010 Ένταξη έργου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
23-12-2010 Ένταξη έργου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
23-12-2010 Ένταξη 3 έργων στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
13-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας "υπηρεσίες καθαριότητας"
11-12-2010 Ένταξη έργου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
10-12-2010 Ετήσια συνάντηση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
07-12-2010 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
03-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας σύμβουλοι λογιστικής υποστήριξης
03-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΔΑ
03-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας σύμβουλος επιτόπιων επαληθεύσεων
03-12-2010 Ανακοίνωση πρόσκλησης για ανάθεση της ενέργειας σύμβουλοι υποστήριξης αξιολόγησης προτάσεων
03-12-2010 Σύμβουλος υποστήριξης Περιφέρειας για το ΠΔΕ
29-11-2010 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
12-11-2010 Ένταξη 4 νέων έργων πολιτισμού στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
03-11-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
02-11-2010 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
01-11-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
01-11-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
29-10-2010 Ένταξη 2 έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις νέων πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
29-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
27-10-2010 Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
26-10-2010 Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
25-10-2010 Τεχνική Σύσκεψη για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
22-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
21-10-2010 Ένταξη 2 έργων πολιτισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
15-10-2010 Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 16 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (Άξονας 10 / θεματική προτεραιότητα 23 - Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί)
14-10-2010 Ενημερωτική ημερίδα για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
12-10-2010 Ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
11-10-2010 Ενημερωτική ημερίδα για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ από την Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
04-10-2010 Ενημέρωση για εντάξεις 3 πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
01-10-2010 Ένταξη έργων πολιτισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
23-09-2010 Ενημέρωση για ένταξη πράξης που επιφέρει μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
23-09-2010 Ένταξη έργου οδοποιίας στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
17-09-2010 Ανάθεση έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
10-09-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
10-09-2010 Ένταξη 2 έργων πολιτισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
06-09-2010 Τελική έκθεση εκτέλεσης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
03-09-2010 Ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
02-09-2010 Ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
02-09-2010 Ενημέρωση για ένταξη πράξης με την οποία εξαντλήθηκαν οι πόροι πρόσκλησης
27-08-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
24-08-2010 Θετική αξιολόγηση 3 περιβαλλοντικών έργων
19-08-2010 Ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
06-08-2010 Ενημέρωση για ένταξη πράξης με την οποία εξαντλήθηκαν οι πόροι πρόσκλησης
05-08-2010 Ένταξη 3 έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
04-08-2010 Τροποποίηση πρόσκλησης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" (προσοχή: αλλαγή στις προθεσμίες)
03-08-2010 Τροποποιήσεις προσκλήσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (προσοχή: αλλαγές στις προθεσμίες)
27-07-2010 Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ)
16-07-2010 Ένταξη 2 ακόμη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
14-07-2010 Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
09-07-2010 Έγκριση επενδύσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
01-07-2010 Ανακοίνωση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
17-06-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων με τις οποίες εξαντλήθηκαν οι πόροι πρόσκλησης
11-06-2010 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Τα θέματα και οι εισηγήσεις της Συνεδρίασης
11-06-2010 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
07-06-2010 Απλούστευση διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ
03-06-2010 Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013
02-06-2010 Εκχώρηση 40 εκ. € για έργα διαχείρισης και διανομής νερού
31-05-2010 Έλεγχος και επικαιροποίηση μελετών τεχνικών έργων
25-05-2010 Ηλεκτρονική Υποβολή στοιχείων πράξεων ΕΣΠΑ
25-05-2010 Υποβολή προτάσεων μελετών προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
07-05-2010 Υπογράφτηκε η Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης (ΕΣΥ) για το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
04-05-2010 Ενημέρωση για ένταξη πράξης που επιφέρει μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
30-04-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
29-04-2010 Θετική αξιολόγηση 3 έργων
16-04-2010 Κλείσιμο έργων ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 - Προθεσμία
16-04-2010 Τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών στα έργα που υλοποιήθηκαν από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
16-03-2010 Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 5 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 23 - περιφερειακές/τοπικές οδοί)
16-03-2010 Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 6 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 30 - λιμένες)
15-03-2010 ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι
24-02-2010 Ενημέρωση για εντάξεις πράξεων που επιφέρουν μείωση διαθέσιμης δαπάνης πρόσκλησης
17-02-2010 ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τα ΚΗΦΗ
03-02-2010 Θετική αξιολόγηση 2 έργων εκπαίδευσης
20-01-2010 Τροποποίηση πρόσκλησης αρ. 18 - Θεματική Προτεραιότητα 23: "Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί"
12-01-2010 Προκήρυξη για στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου