ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ
20-12-2011 Tροποποίηση πρόσκλησης με α/α 19
08-12-2011 Ένταξη έργου "Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου λιμένα Σύρου"
07-12-2011 Ένταξη έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"
22-11-2011 τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 27
22-11-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 9
15-11-2011 Ένταξη έργου «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου»
11-11-2011 Ένταξη έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νάουσας Πάρου και εξοπλισμού ΧΥΤΑ Λειψών
04-11-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 12
04-11-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 37
01-11-2011 Ένταξη έργων "Ανέγερση Παιδικού Σταθμού Ζηπαρίου Κω" και "Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"
27-10-2011 Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
14-10-2011 Ένταξη αποκατάστασης κτηριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου
05-10-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 17
04-10-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 14
22-09-2011 Ένταξη έργου Προμήθεια Εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου
08-09-2011 Ένταξη Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού Αφάντου Ρόδου
08-09-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 33
06-09-2011 Ένταξη 2 έργων εκπαίδευσης των Κυκλάδων
05-09-2011 Ένταξη 4 έργων εκπαίδευσης
02-09-2011 Ένταξη 2 έργων οδοποιίας
02-09-2011 Ένταξη έργου οδοποιίας στη Νάξο
02-09-2011 Ένταξη έργου για την παραγωγή και διάθεση πόσιμου νερού στην Κάλυμνο
16-08-2011 Ανακοίνωση για διαθέσιμους πόρους της πρόσκλησης με α/α 15
16-08-2011 Ένταξη έργου "Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης"
05-08-2011 Επιλογή περιοχών εφαρμογής Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης
05-08-2011 Ένταξη Δημοτικής Οδοποιίας Αγαθονησίου
29-07-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 31 για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί» του Άξονα 10
18-07-2011 Ένταξη Πολιτιστικού – Εκπαιδευτικού Κέντρου στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου
12-07-2011 Ένταξη έργων «Επέκταση ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου» και «Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ολύμπου Καρπάθου στη θέση Πέι»
12-07-2011 Ένταξη του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου»
06-07-2011 Ένταξη έργων "Αποκατάσταση - σήμανση αγροτικών μονοπατιών Νισύρου" και "Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πυλίου Κω"
06-07-2011 Τροποποίηση ΥΑ "Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων της πeριόδου 2007-2013"
04-07-2011 Ένταξη νέων έργων στο ΕΠ ΚΝΑ και στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ
30-06-2011 Ένταξη έργων στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
27-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 27
14-06-2011 Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα έργα ΕΣΠΑ
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 4
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 14
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 15
14-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 32
10-06-2011 Ένταξη έργου «Αποκατάσταση - επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κω»
03-06-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 33
31-05-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης α/α 12
27-05-2011 Tροποποίηση πρόσκλησης με α/α 21
26-05-2011 Ένταξη 2 έργων του νομού Δωδεκανήσου
26-05-2011 Ένταξη 3 έργων του νομού Κυκλάδων
26-05-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης με α/α 18
24-05-2011 Ένταξη έργου «Κατασκευή Λιμενικού Έργου στην περιοχή Πολλωνίων νήσου Μήλου»
24-05-2011 Ανάκληση πρόσκλησης με α/α 36
19-05-2011 Ένταξη έργου «Επέκταση υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Λιβάδια ν. Αστυπάλαιας»
17-05-2011 Ένταξη έργου "Αποχέτευση και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου»
16-05-2011 Ανάκληση πρόσκλησης α/α 30
11-05-2011 Τεχνική συνάντηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
11-05-2011 Ένταξη έργου "Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία Θήρας" στο Πρόγραμμα
05-05-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης
28-04-2011 Ενημέρωση για την υποχρέωση διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
28-04-2011 Έγκριση χρηματοδοτήσεων έργων
27-04-2011 Εντάξεις νέων έργων
26-04-2011 Έγκριση χρηματοδοτήσεων έργων και μελετών
28-03-2011 Έγκριση χρηματοδοτήσεων έργων
24-03-2011 Τεχνική Σύσκεψη στην Κω για τη διαχείριση απορριμμάτων
23-03-2011 Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
18-03-2011 Ανακοίνωση εξάντλησης πόρων πρόσκλησης
17-03-2011 Αποστολή κριτηρίων αξιολόγησης προσχεδίων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης
14-03-2011 Ένταξη έργου «Παιδικός Σταθμός Χώρας Νάξου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
28-02-2011 Σύσκεψη για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
22-02-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης αρ. 20
18-02-2011 Ενημέρωση για τη διαδικασία αποπληρωμής και ελέγχου δικαιολογητικών των έργων ΚΗΦΗ
11-02-2011 Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2010
11-02-2011 Τροποποίηση πρόσκλησης αρ. 31
11-02-2011 Ένταξη έργου «Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στη Βρουλιά νότιας Ρόδου»
10-02-2011 Ένταξη 4 έργων οδοποιίας
10-02-2011 Διαχειριστική επάρκεια νέων φορέων της αυτοδιοίκησης
04-02-2011 Ενημέρωση για τη διαδικασία αποπληρωμής και ελέγχου δικαιολογητικών των έργων Βοήθεια στο Σπίτι
31-01-2011 Ένταξη έργου "Ιστορικό λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου"
31-01-2011 Δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον τομέα "Επεξεργασία υδάτων - λύματα"
21-01-2011 Ένταξη έργων Πανεπιστημίου Αιγαίου