Δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣΑΞΟΝΑΣΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗ
55 9 77 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών 18-07-2013 03-09-2013
53 9 46 Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα 22-04-2013 30-08-2013
52 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 11-03-2013 16-10-2013
51 9 79 Άλλες Κοινωνικές Υποδομές 18-02-2013 25-09-2013
50 03 23 Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί 30-11-2012 31-12-2012
49 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 01-08-2012 31-12-2012
48 03 23 Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί 05-07-2012 16-10-2012
45 9 58 Προστασία & διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
13-03-2012 30-05-2012
44 6 11 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 22-02-2012 09-08-2012
43 10 46 Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα 01-02-2012 03-09-2013
42 10 23 Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί 01-02-2012 26-04-2013
41 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 01-02-2012 13-06-2012
40 9 61 Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση 07-11-2011 31-12-2012
39 9 56 Προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς 05-10-2011 11-04-2012
38 12 85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
08-07-2011 31-08-2011
37 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 28-02-2011 04-11-2011
36 10 46 Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα 24-01-2011 23-05-2011
35 6 57 Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 10-01-2011 11-07-2012
34 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 19-11-2010 31-03-2011
34 9 61 Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 30-12-2010 15-04-2011
33 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 18-11-2010 08-09-2011
32 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
09-11-2010 31-12-2011
31 10 23 Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί 14-02-2011 28-07-2011
30 10 58 Προστασία & διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
02-08-2010 13-05-2011
29 10 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής 02-08-2010 30-06-2011
28 9 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής 02-08-2010 13-07-2011
26 9 51 Προώθηση βιοποικιλότητας & φυσικής προστασίας 15-07-2010 31-12-2010
25 9 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 05-07-2010 31-12-2010
24 3 22 Εθνικές Οδοί 24-06-2010 01-09-2010
23 10 76 Υποδομές στον τομέα της υγείας 05-05-2010 05-08-2010
22 9 46 Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα 19-04-2010 17-06-2010
21 9 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής 12-04-2010 19-07-2011
20 9 58 Προστασία & διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
12-04-2010 18-03-2011
19 3 30 Λιμένες 16-02-2010 13-06-2013
18 3 23 Περιφερειακές και τοπικές οδοί 24-01-2011 08-09-2011
17 10 30 Λιμένες 01-04-2011 03-09-2013
16 10 23 Περιφερειακές και Τοπικές οδοί 15-02-2010 15-10-2010
15 10 76 Υποδομές στον τομέα της υγείας 01-02-2010 11-10-2013
14 10 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 01-02-2010 06-08-2013
13 10 77 Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών 04-01-2010 13-07-2011
12 09 77 Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών 04-01-2010 04-11-2011
11 09 46 Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα 07-09-2009 23-10-2009
10 06 57 Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 03-08-2009 09-09-2009
8 12 86 Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία 20-07-2009 26-01-2010
7 12 85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 20-07-2009 18-04-2011
6 03 30 Λιμένες 27-07-2009 16-03-2010
5 03 23 Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί 13-07-2009 16-03-2010
4 09 76 Υποδομές στον τομέα της υγείας 15-04-2009 17-07-2013
3 09 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 11-03-2009 16-11-2010
2 09 69 Βοήθεια στο Σπίτι 22-09-2008 06-03-2009