Αν είστε τελικός δικαιούχος και ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά πρόταση για ένταξη έργου, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στην ΕΔΑ το Τεχνικό Δελτίο Έργου. Οφείλετε όμως να το υποβάλετε και στη φυσική έντυπη μορφή του, καθώς για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασής σας απαιτείται Τεχνικό Δελτίο που φέρει υπογραφές στα προβλεπόμενα πεδία.

Αν πάλι είστε τελικός δικαιούχος και έργου που έχει ενταχθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

Η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων διευκολύνει την ΕΔΑ στο έργο της αλλά και τους τελικούς δικαιούχους, αφού αποφεύγονται πολλά λάθη (οι φόρμες ηλεκτρονικής υποβολής σε αρκετές περιπτώσεις καθοδηγούν το χρήστη στη σωστή συμπλήρωση των δελτίων).

Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε το δεσμό (link) για να συνδεθείτε.

Σε αυτόν τον σύνδεσμο διατίθεται ψηφιακό εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δικαιούχων, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων στελεχών των δικαιούχων στη χρήση της εφαρμογής.