Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) υπάγεται απ’ ευθείας στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου είναι ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο προβλεπόμενος αριθμός στελεχών της ΕΔΑ ανέρχεται σε 40, από τα οποία 31 είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6 τεχνολογικής και 3 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η στελέχωση της υπηρεσίας γίνεται με τους εξής τρόπους: Πρόσληψη από τη ΜΟΔ μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γραπτές εξετάσεις, μετακίνηση - απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ύστερα από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων) και πρόσληψη μέσω του ΑΣΕΠ.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2281-360800 και 2281-360803

Φαξ: 2281-360860 - 2241 030640 (Γραφείο Ρόδου)

Ακολουθεί πίνακας στελεχών της ΕΔΑ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρ. Ταχ/μείο
Προϊστάμενος ΕΔΑ
Αντώνης Βουτσίνος

Σάκη Καράγιωργα 22
84100 Σύρος

2281360801 antobout@mou.gr
Μονάδα Α΄ - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Προϊστάμενος
Αραγιάννης Ευάγγελος
" 2281360823 evagarag@mou.gr
Αλμπανόπουλος Νίκος " 2281360824 nikalban@mou.gr
Κίκιλης Δημήτρης " 2281360814

dkikilis@mou.gr

Παλαιολόγου Αγγελική " 2281360819

agelpale@mou.gr

Μονάδα Β΄ - Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Προϊστάμενος
Γιαλόγλου Ανδρέας
" 2281360815 andrgial@mou.gr
Καρούση Παναγιώτα " 2281360820 gkarousi@mou.gr
Κούστα Αδαμαντία " 2281360817 madikous@mou.gr
Μαρκάκης Ειρηναίος " 2281360806 renomark@mou.gr
Λελέκης Ιωάννης " 2281360818 gianlele@mou.gr
Μιχαήλ Ευστράτιος " 2281360825 mixaefst@mou.gr
Ξένος Κωνσταντίνος " 2281360812 dinoxeno@mou.gr
Παπαχαραλάμπους Λουκάς " 2281360825

lpapaharalabous@mou.gr

Μυτσκίδου Ευαγγελία

Πλ. Ελευθερίας 
(άνωθεν Αστυν. Δ/νσεως Δωδ/νήσου)
85100 Ρόδος

2241043462 liamutsk@mou.gr
Μονάδα Γ΄ - Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Προϊστάμενος
Γουλανδρής Γιάννης

Σάκη Καράγιωργα 22
84100 Σύρος

2281360834 giangoul@mou.gr
Ανδρόνικος Γρηγόρης " 2281360836 gandronikos@mou.gr
Γκούφας Νίκος " 2281360837 ngoufas@mou.gr
Κλαδογένης Τσαμπίκος

Πλ. Ελευθερίας
85100 Ρόδος

2241043457 tsamklad@mou.gr
Παπανικολάου Φωτεινή " 2241043458 fotipapa@mou.gr
Παπανικολάου Νικόλαος " 2241043460 nikospap@mou.gr
Μονάδα Δ΄ - Οργάνωσης – Υποστήριξης
Προϊστάμενος
Θεοχάρης Αλέξανδρος

Σάκη Καράγιωργα 22
84100 Σύρος

2281360839 alextheo@mou.gr
Μαγκανάρης Μάρκος " 2281360828 markmaga@mou.gr
Σιγάλας Εμμανουήλ " 2281360832 msigalas@mou.gr
Καμβύση Μαρία " 2281360833 mkamvisi@mou.gr