Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου


Προϋπολογισμός: 1,8 εκ. ευρώ

Φορέας Υλοποιησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Βελτίωση της επαρχιακής οδού σε μήκος 15,5 χιλιομέτρων περίπου, έργο με το οποίο εξαλείφονται χρόνια συγκοινωνιακά προβλήματα της περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στην άρση της απομόνωσης, αλλά και στην τόνωση του τουρισμού, καθώς και της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.


Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου
Άλλα Έργα
Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα - Όλυμπος Καρπάθου