ΕΞΩΦΥΛΛΟΤΙΤΛΟΣ
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 23 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 23 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 18 (Ιούνιος - Ιούλιος 2013) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 18 (Ιούνιος - Ιούλιος 2013)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 17 (Απρίλιος - Μάιος 2013) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 17 (Απρίλιος - Μάιος 2013)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 16 (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 16 (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 15 (Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 15 (Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013)
Ημερολόγιο 2013 Ημερολόγιο 2013
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 14 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 14 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 12 (Μάρτιος - Απρίλιος 2012) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 12 (Μάρτιος - Απρίλιος 2012)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 11 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 11 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 13 (Μάιος - Αύγουστος 2012) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 13 (Μάιος - Αύγουστος 2012)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 10 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 10 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011)
Ημερολόγιο 2012 Ημερολόγιο 2012
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 9 (Ιούλιος - Οκτώβριος 2011) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 9 (Ιούλιος - Οκτώβριος 2011)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 8 (Μάιος - Ιούνιος 2011) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 8 (Μάιος - Ιούνιος 2011)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 7 (Μάρτιος - Απρίλιος 2011) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 7 (Μάρτιος - Απρίλιος 2011)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 6 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 6 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2010) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2010)
Ημερολόγιο 2011 Ημερολόγιο 2011
Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 4 (Ιούλιος - Αύγουστος 2010) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 4 (Ιούλιος - Αύγουστος 2010)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ
Τεύχος 3 (Μάιος - Ιούνιος 2010)

ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 3 (Μάιος - Ιούνιος 2010)
Διαφημιστικές και επεξηγηματικές πινακίδες Διαφημιστικές και επεξηγηματικές πινακίδες
ΕΠιΚοιΝωνίΑ
Τεύχος 2 (Μάρτιος - Απρίλιος 2010)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 2 (Μάρτιος - Απρίλιος 2010)
ΕΠιΚοιΝωνίΑ
Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010) ΕΠιΚοιΝωνίΑ Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010)
Ημερολόγιο 2010 Ημερολόγιο 2010
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Απολογιστικό έργων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 Απολογιστικό έργων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
Έντυπο για τα έργα μεταφορών Έντυπο για τα έργα μεταφορών
Έντυπο για τα έργα του πολιτισμού Έντυπο για τα έργα του πολιτισμού
Έντυπο παρουσίασης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 Έντυπο παρουσίασης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006
Ημερολόγιο 2009 Ημερολόγιο 2009
Βάλαμε μπρος 6 Βάλαμε μπρος 6
Βάλαμε μπρος 5 Βάλαμε μπρος 5
Βάλαμε μπρος 4 Βάλαμε μπρος 4
Βάλαμε μπρος 3 Βάλαμε μπρος 3
Βάλαμε μπρος 2 Βάλαμε μπρος 2
Βάλαμε μπρος 1 Βάλαμε μπρος 1
Δράσεις πρόνοιας Δράσεις πρόνοιας
Ημερολόγιο 2008 Ημερολόγιο 2008