Για να δείτε το περιεχόμενο κάποιων αρχείων από τις ιστοσελίδες θα χρειαστείτε τα παρακάτω προγράμματα. Εάν δεν τα έχετε ήδη, μπορείτε να τα κάνετε download από τα παρακάτω links:

  • Με το πρόγραμμα Adobe Reader μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .pdf
  • Με το πρόγραμμα Zip Genius μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο συμπιεσμένων αρχείων μορφής .zip
  • Με το πρόγραμμα WinRAR μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο συμπιεσμένων αρχείων μορφής .rar
  • Με το πρόγραμμα Microsoft Word Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .doc αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Word.
  • Με το πρόγραμμα Microsoft Excel Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .xls αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Excel.
  • Με το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint Viewer μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο αρχείων μορφής .ppt αν δεν έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PowerPoint.